Dil eğitiminde iyi uygulama; sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerimizin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla 22-24 Mayıs 2024’te Ankara’da “Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı” düzenlenecektir.

Dil eğitimi; dil öğretimi ve bilgi aktarımının yanı sıra bireyin tüm eğitim sürecini kapsayan dilin kültürel, toplumsal ve iletişimsel boyutlarını içeren geniş bir perspektife sahiptir. Bu bağlamda konferansta dil eğitimi geniş bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Özellikle Türkçe eğitimi ile ilgili Türkçenin ana dili olarak öğretimi, yabancı dil olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk soylulara/dillilere öğretimi kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde yenilikçi ve keşfedici yaklaşımlara odaklanılacaktır.

Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Başkanlığını ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ’nin yapacağı konferansın davetlileri arasında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili birimleri, akademisyenler ve öğretmenler yer alacaktır. 

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Konferans Düzenleme Kurulu

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı Serhat Mah. 1290. Sokak No:8/B 06374 Yenimahalle/Ankara 0(312)41344 15/ 4406- 4407   ttk_egitimarastirmalari@meb.gov.tr