Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı:
  Eylem Araştırması

16-17-18 Mayıs 2022 İSTANBUL

Değerli Eğitimciler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) tarafından Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında, 16-18 Mayıs 2022’de, İstanbul’da düzenlenen Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı başarıyla gerçekleştirildi. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt ile uyumlu, etkili dil öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda geliştirilen eğitim içeriklerinin ülke çapında tüm dil öğretmenleri ile paylaşılması amacıyla düzenlediğimiz konferansımıza Türkiye çapında farklı illerden ve okul türlerinden başta Türkçe olmak üzere İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça branşlarından toplam 530 uygulama başvurusu yapıldı. Gelecek nesillerimizi yetkin dil kullanımı açısından nitelikli ve bilinçli hâle getirmek için emek veren öğretmenlerimiz, değerlendirme sonucuna göre belirlenen 61 en iyi uygulamayı, üç gün süren konferansımızda eş zamanlı oturumlarda sundular. Aynı zamanda konferansa poster sunumlarıyla katılan 23 öğrenci rehber öğretmenleri eşliğinde çalışmalarını sergilediler. Bu sürede dil eğitimi alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, öğretmenler ve bu alanda hazırladıkları sınıf projeleriyle öğrenciler, tercihe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce sunum diliyle konferansa katkıda bulundular. Konferansta gerçekleştirilen sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alındı ve Bakanlığımızın ilgili çevirim içi platformları aracılığıyla en yakın zamanda eğitim camiasının istifadesine sunulacaktır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı dahilinde desteklenen YADEG Projesinin önemli bir faaliyeti olan konferansımıza ilgi göstererek başvuruda bulunan, katkı sunan, sahada yaptıkları iyi uygulamalarıyla fark yaratan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Konferans Düzenleme Kurulu

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Değerlendirici kılavuzu için tıklayınız.

Başlık metninizi buraya ekleyin


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Serhat Mah. 1290. Sokak No:8/B 06374 Yenimahalle/Ankara
0(312)4134300/4442-4446   tdeargem@meb.gov.tr