Önemli Tarihler

     
Faaliyetler Tarih
Konferans web sitesinin açılması 10 Şubat 2022
İyi uygulamalar için başvuruların alınması 15 Şubat – 16 Mart 2022
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 15 Nisan 2022
Sunum yapmak üzere katılacak kişilerin teyit edilmesi ve yedeklerin belirlenmesi 18-25 Nisan 2022
Konferansın gerçekleşmesi 16-17-18 Mayıs 2022
Konferansta sunulan iyi uygulamaların derlenmesi ve kitapçık hâline getirilmesi  Haziran-Eylül 2022
   

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Serhat Mah. 1290. Sokak No:8/B 06374 Yenimahalle/Ankara
0(312)4134300/4442-4446   tdeargem@meb.gov.tr